Symptomen

Het snelle/ over ademen kan leiden tot de volgende klachten:

 Algemene klachten:
Deze zijn het gevolg van de vele ademarbeid die men verricht en van de angstige bezorgdheid voor de lichamelijke 
verschijnselen.
gespannenheid, angst, paniek, moeheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid.
Psychische klachten: 
Hoe men met de gevoelens, gedachten en gedrag kan reageren op de lichamelijke gevoelde
klachten.
angst, doodsangst, sterke bezorgdheid, fobie, neerslachtigheid, onwerkelijk gevoel (gevoel dat alles buiten u 
omgaat en / het gevoel dat u het niet bent die alles doet )
Klachten van de luchtwegen: 
Doordat men hoofdzakelijk snel en diep door de borst gaat ademen worden luchtwegen, borst en hartspieren 
over belast.
kortademigheid, beklemd gevoel op de borst, veel zuchten, snelle en/of diepe ademhaling, droge mond, veel geeuwen of zuchten.
• Klachten van het hart en vaatstelsel: 
Doordat het hart sneller moet pompen door een snellere en diepere ademhaling.
hartkloppingen, pijn of steken op de borst, hartbonzen, overslaan van het hart.
• Klachten van de spieren: 
Deze worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het aantal deeltjes van de lichaamsstof calcium vermindert, maar ook 
soms ook door een verkrampte houding die men aanneemt.
stijfheid van spieren, trillen en kramp van de handen, tintelingen in handen of rond de mond.
Klachten van het centrale zenuwstelsel: 
Deze ontstaan doordat de bloedvaten- vooral in de hersenen en handen, voeten, mond en tong – samentrekken, 
waardoor een verminderde doorbloeding optreedt.
duizeligheid, zwart worden voor de ogen, het gevoel flauw 
te vallen, droge mond, transpireren,  koud of warm worden, hoofdpijn
Klachten van maag en darmen: 
Doordat men ongemerkt ingeademde lucht in slikt; ook wel vaak “luchthappen” genoemd. Vaak komen de klachten in 
aanvallen voor.
misselijkheid, buikpijn, opgeblazen gevoel, overgeven , diarree of obstipatie. 

 

Wellicht herkent u zich een aantal van deze klachten (5-7) en zijn hier verder geen medisch aantoonbare reden voor, dan zou u profijt van deze ademtherapie/training kunnen hebben.

snel moe   trillingen   kortademig
afwezig gevoel   bevende handen   ademnood( vooral ’s nachts)
moeite met helder denken   stijve moeilijk te openen handen   vaak zuchten of geeuwen
moeite met praten   tintelende tong   benauwd gevoel
prikkelbaar   dood of tintelend gevoel in handen, voeten of gezicht   prop in de keel
slaapproblemen   koude rillingen   druk op de borst
ongelukkig gevoel   zwaar of slap gevoel in je benen   kriebel in de keel of kuchen
onzeker gevoel   transpireren    
moeite met concentreren        
huilen (zonder reden)   hartkloppingen    opgeblazen gevoel
angsten   koude klamme handen    diarree/ obstipatie
depressief gevoel   pijn op de borst    misselijkheid
onwerkelijk gevoel   gevoel van flauwvallen    kokhalzen/ braken
nerveus   flauwvallen    
gejaagdheid   duizeligheid    
    hoofdpijn    
wazig zien   gevoel een band om het hoofd te hebben    
zwart voor de ogen   licht gevoel in het hoofd    
vaak urineren   lage rugpijn    
nek-/ schouderklachten   oorsuizingen /pieptoon