Het snelle/ over ademen kan leiden tot de volgende klachten

Algemene klachten

Deze zijn het gevolg van de vele ademarbeid die men verricht en van de angstige bezorgdheid voor de lichamelijke verschijnselen: gespannenheid, angst, paniek, moeheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid.

Psychische klachten

Hoe men met de gevoelens, gedachten en gedrag kan reageren op de lichamelijke gevoelde klachten.
angst, doodsangst, sterke bezorgdheid, fobie, neerslachtigheid, onwerkelijk gevoel (gevoel dat alles buiten u omgaat en / het gevoel dat u het niet bent die alles doet)

Klachten van de luchtwegen

Doordat men hoofdzakelijk snel en diep door de borst gaat ademen worden luchtwegen, borst en hartspieren over belast.
kortademigheid, beklemd gevoel op de borst, veel zuchten, snelle en/of diepe ademhaling, droge mond, veel geeuwen of zuchten.

Klachten van het hart en vaatstelsel

Doordat het hart sneller moet pompen door een snellere en diepere ademhaling.
hartkloppingen, pijn of steken op de borst, hartbonzen, overslaan van het hart.

Klachten van de spieren

Deze worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het aantal deeltjes van de lichaamsstof calcium vermindert, maar ook soms ook door een verkrampte houding die men aanneemt.
stijfheid van spieren, trillen en kramp van de handen, tintelingen in handen of rond de mond.

Klachten van het centrale zenuwstelsel

Deze ontstaan doordat de bloedvaten- vooral in de hersenen en handen, voeten, mond en tong – samentrekken, waardoor een verminderde doorbloeding optreedt.
duizeligheid, zwart worden voor de ogen, het gevoel flauw te vallen, droge mond, transpireren, koud of warm worden, hoofdpijn

Klachten van maag en darmen:

Doordat men ongemerkt ingeademde lucht in slikt; ook wel vaak “luchthappen” genoemd. Vaak komen de klachten in aanvallen voor.
misselijkheid, buikpijn, opgeblazen gevoel, overgeven , diarree of obstipatie.

Volg ons op Twitter
Disclaimer

This website has been compiled with the best care, with Breath In Balanz aiming to provide an up to date information. No rights can be derived from the information on the In-Balanz (Breath In Balanz) website and / or its use

Copyright

Breath In Balanz

In-Balanz behoudt zich het auteursrecht op deze website voor.
Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van In-Balanz is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

@2018 In-Balanz 
Alle rechten voorbehouden

Privacyverklaring

In-Balanz maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Meld u zich af voor de niewsbrief dan wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.

Deze website bevat widgets van derden.

Ook conformeren wij ons aan de AVG regels m.b.t. privacy