Blog

Gevolgen van een ontregelde ademhaling

We hebben allemaal wel eens te maken met een ontregelde ademhaling. Wie is zich niet ooit eens rot geschrokken en voelde het hart flink tekeer gaan. Gelukkig reguleren ademhaling en hartslag zich daarna meestal snel weer. Maar het kan ook anders gaan. Door stress, spanning of hyperventilatie kan de ademhaling frequenter ontregelt raken waardoor er vele lichamelijke klachten kunnen ontstaan zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, gevoel van flauwvallen, veelvuldig geeuwen/zuchten of maag- en darmklachten. Zo’n 500.000- 800.000mensen hebben dagelijks te maken met een ontregelde ademhaling. Een normale ademhaling kenmerkt zich door 8 tot 10 keer ademhalen per minuut. Wanneer die ademhaling zich – bijvoorbeeld door stress – verhoogt tot 15 tot 20 keer per minuut dan is dat te vergelijken met topsport, oftewel onnodig vermoeiend. De gevolgen van een ontregelde ademhaling kunnen zo ernstig zijn dat je denkt flauw te gaan vallen of zelfs een hartaanval te krijgen. De impact kan zo groot worden dat je daardoor situaties gaat vermijden. Er ontstaat als het ware een vicieuze cirkel. De angst neemt toe waardoor de ademhaling zich nog verder ontregelt. Om erger te voorkomen of dergelijke situaties voor te blijven kan er op eenvoudige wijze en op elk moment van de dag gebruik gemaakt worden van de In-BalanzApp.