Een ontspannen en natuurlijke ademhaling is bij ieder mens in aanleg aanwezig maar kan verstoord raken door fysieke, psychische of sociale problemen zoals Stress, spanning, angst of paniek maar ook bij COPD en Astma.(een borstademhaling kan worden ontwikkeld of men kan gaan hyperventileren, wat geen ziekte is maar een manier van ademhalen) Dit kan mogelijke klachten van spieren, hart- en vaatstelsel, centrale zenuwstelsel , luchtwegen en maag en darmstelsel veroorzaken.

Check je klachten

Met de In-Balanz app 2.0

Symptomen zoals:

  • Gespannenheid
  • Pijnlijke steken in de borst
  • Duizeligheid
  • Een snellere of diepere ademhaling
  • Benauwd voelen in of rond de borst
  • Tintelingen in de vingers
  • Koude handen of voeten
  • Angstig gevoel
  • ..............
  • ..............

Met de In-Balanz app 2.0

Krijg je hulp bij:

acute angst, paniek

of een hyperventilatie aanval

En

herstel je met een

opgebouwd programma

je adempatroon weer

In-Balanz
(onderdeel van / part
of Breath In Balanz)
Ceintuurbaan  74
7941 LW Meppel
T:  +31 6 288 32 743

Contact